मी एक श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करण्याचे वचन देतो

मी एक श्रेष्ठ राष्ट्र

निर्माण करण्याचे वचन देतो

विजयसिंह पिसाळ यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे.

लोकसेवा

लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून, माझा उद्देश लोकांना सेवा देणे हा आहे

ग्रामीण विकास

आम्ही ग्रामीण विकासासाठी वचनबद्ध आहोत

जनतेचा विकास

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची प्रगती करण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत

सर्वांचा विकास

सर्वांची प्रगती व्हावी असा आम्ही प्रयत्न करत आहोत

विजयसिंह पिसाळ यांच्या विषयी

मी नवीन तरुण, उद्योजक, शेतकरी, आणि त्यांच्या मेहनतीचा पाठपुरावा करण्यासाठी धैर्य असलेल्या स्त्रिया; ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील लोकांसह नवीन संधी शोधून काढण्याच्या जगाचे स्वप्न पाहत आहे.

about us